Alle collecties
Mijn gegevens
Definities
Wat betekent natteboltemperatuur? Waarom wordt deze gemeten?
Wat betekent natteboltemperatuur? Waarom wordt deze gemeten?
De natteboltemperatuur berekenen en interpreteren
Bas avatar
Geschreven door Bas
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De natteboltemperatuur komt overeen met de temperatuur bij contact met vloeibaar water.

Naar gelang de heersende temperatuur en druk kan de lucht meer of minder waterdamp bevatten, dit is de luchtvochtigheid.

In de nacht zakt de temperatuur, waardoor de lucht ook minder waterdamp kan vasthouden. Als de lucht verzadigd is met water wordt het dauwpunt bereikt, de waterdamp wordt vloeibaar.
➡️ Wat is het dauwpunt?

Door het vrijkomen van vloeibaar water zakt de temperatuur van de omgeving nog verder. Het volgen van de natteboltemperatuur is dus met name van belang bij het voorkomen en bestrijden van vorst. Hiermee kan de laagst mogelijke temperatuur op voorhand worden voorspeld.

Bij vorstbescherming door beregening zorgt het vernevelde water er, zolang de hygrometer minder dan 100% aanwijst, eerst voor dat de lucht verzadigd raakt met water en vervolgens dat de temperatuur van de gewassen tot de natteboltemperatuur zakt. Vervolgens zorgt het vernevelde water ervoor dat de temperatuur van de gewassen boven 0°C blijft.

Zo speelt de natteboltemperatuur samen met de luchtvochtigheid een belangrijke rol in de voorspelling van de weerscondities en geeft de mogelijkheid om te beredeneren, wanneer er met vorstbescherming moet worden gestart (beregening, verwarming, luchtmenging).

➡️ Vorstsensoren: verschillende meetmethoden om vorst te bestrijden

Was dit een antwoord op uw vraag?