Alle collecties
Mijn gegevens
Waarom wijken mijn Sencrop-gegevens soms af van die van mijn handmatige regenmeter?
Waarom wijken mijn Sencrop-gegevens soms af van die van mijn handmatige regenmeter?

De verschillen in waarde tussen mijn handmatige regenmeter en mijn Raincrop-station

Meer dan een week geleden bijgewerkt

⚠️ Belangrijk

De handmatige regenmeters worden veel gebruikt, maar er moet wel aan een aantal belangrijke punten worden voldaan, om de betrouwbaarheid van het instrument en van de verkregen waarden te waarborgen.


Vereisten

Als u de verkregen waarden wilt vergelijken met de gegevens verstrekt door Sencrop, moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

  • De twee regenmeters zijn goed horizontaal geplaatst en bevinden zich op dezelfde hoogte, overeenkomstig de voorschriften omtrent de plaatsing van het station.

  • Het apparaat dat ter vergelijking wordt gebruikt, moet gecertificeerd zijn door een erkende organisatie. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie geniet “voor vloeibare neerslag [...] een oppervlak [van de collector] tussen 200 en 500 cm² over het algemeen de voorkeur.” Verder “moet de collector liefst zodanig zijn ontworpen dat water niet in of uit de regenmeter spat. Hiervoor dient een voldoende diepe verticale wand te zijn voorzien en een trechter met een voldoende schuine helling (van minimaal 45°).”


Tests instellen

Als u tests wilt uitvoeren, volg dan onze handleiding. 👇


Bron:

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO), 2021. Guide to Instruments and Methods of Observation. ISBN 978-92-63-10008-5.

Was dit een antwoord op uw vraag?