Alle collecties
Mijn gegevens
Dataverzameling
Waarom wijken mijn Sencrop-gegevens soms af van die van mijn handmatige regenmeter?
Waarom wijken mijn Sencrop-gegevens soms af van die van mijn handmatige regenmeter?
De verschillen in waarde tussen mijn handmatige regenmeter en mijn Raincrop-station
Bas avatar
Geschreven door Bas
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De handmatige regenmeters worden veel gebruikt, maar er moet wel aan een aantal belangrijke punten worden voldaan, om de betrouwbaarheid van het instrument en van de verkregen waarden te waarborgen. Als u de verkregen waarden wilt vergelijken met de gegevens verstrekt door Sencrop, moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

  • De twee regenmeters zijn goed horizontaal geplaatst en bevinden zich op dezelfde hoogte, overeenkomstig de voorschriften omtrent de plaatsing van het station (zie het artikel “Hoe en waar installeer ik mijn Raincrop-station?”)

  • Het apparaat dat ter vergelijking wordt gebruikt, moet gecertificeerd zijn door een erkende organisatie. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie geniet “voor vloeibare neerslag [...] een oppervlak [van de collector] tussen 200 en 500 cm² over het algemeen de voorkeur.” Verder “moet de collector liefst zodanig zijn ontworpen dat water niet in of uit de regenmeter spat. Hiervoor dient een voldoende diepe verticale wand te zijn voorzien en een trechter met een voldoende schuine helling (van minimaal 45°).”

Bron:

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO), 2018. Guide to Instruments and Methods of Observation. ISBN 978-92-63-10008-5. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11337

Was dit een antwoord op uw vraag?