Ga naar Sencrop

De plaatsing van het station is essentieel voor de betrouwbaarheid van de te verzamelen gegevens. Er dient aan een aantal vereisten te worden voldaan:

  • De omgeving van het station moet vrij zijn van elke belemmering. Het station moet minimaal een afstand van 2 keer de hoogte van het eerste obstakel dat in de buurt is hebben (heggen, boerderijgebouw, silo, hoogspanningsmast, windturbine).

  • Het station moet niet in de buurt staan van installaties of oppervlakken die warmte uitstralen en daarmee de temperatuurmeting kunnen beïnvloeden (bijv.: geasfalteerde oppervlakken).

  • Het station moet verwijderd staan van water, bos, struikgewas en dergelijke, dat invloed heeft op de gemeten luchtvochtigheidswaarde, die daardoor minder representatief zou zijn.

  • Het terrein waar het station geplaatst wordt, moet vlak zijn en het station moet goed horizontaal staan (controleer dit aan de hand van de in het station aanwezige waterpas).

  • De kwaliteit van het netwerk met lage snelheid waarmee de gegevens van het station naar de applicatie worden gezonden moet voldoende zijn. Wij kunnen de capaciteit van het netwerk voor gegevensoverdracht op uw perceel voor u beoordelen, neem gerust contact met ons op.

Hoe beter u zich aan deze vereisten houdt, des te nauwkeuriger zullen de gegevens overeenkomen met de werkelijke toestand op uw velden. Tenslotte is het verstandig om een plek te kiezen die representatief is voor uw grond. Als u meerdere weerstations over uw velden verdeeld heeft staan, kunt u er ook één op een plaats zetten waar de weersomstandigheden “extreem” zijn, om tijdig maatregelen te kunnen nemen voor de rest van uw percelen.

Bron:
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO), 2018. Guide to Instruments and Methods of Observation. ISBN 978-92-63-10008-5. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10179

Was dit een antwoord op uw vraag?