Alle collecties
Mijn gegevens
Hoe kan ik mijn Sencrop gegevens gebruiken om de effectiviteit van mijn behandelingen te verbeteren?
Hoe kan ik mijn Sencrop gegevens gebruiken om de effectiviteit van mijn behandelingen te verbeteren?

Ideale weersomstandigheden om te sproeien

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De doeltreffendheid van fytosanitaire behandelingen hangt sterk af van de weersomstandigheden tijdens de toepassing. Luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en neerslag zijn belangrijke gegevens die de doeltreffendheid van een behandeling beïnvloeden. Voor een optimale behandeling moet ook rekening worden gehouden met andere meteorologische parameters, zoals het dauwpunt, de windrichting en de windsnelheid.

De ideale weersomstandigheden veranderen naar gelang van de werkingswijze van het product. Bovendien zijn de indicatoren waarmee rekening moet worden gehouden, afhankelijk van het toepassingsgebied en de selectiviteit van de werkzame stof, van invloed op het besluit om al dan niet met een meteorologische variabele rekening te houden.


Gegevens om waar te nemen

Regen

De doeltreffendheid van het sproeien wordt vooral verminderd als het regent tijdens de behandeling. Een groot deel van de gebruikte producten komt in het milieu terecht en richt daar aanzienlijke schade aan.

De werkzame stof wordt via afstromend en infiltrerend water in het grond- en oppervlaktewater gebracht. Bovendien wordt de buitenste laag van de plant bedekt met een waterfilm die het doordringen van het product verhindert.

Het is belangrijk de weersvoorspellingen in het oog te houden voor regenmetingen. De gewasbeschermingsmiddelen met contactwerking moeten gedurende langere tijd op het plantoppervlak blijven. Regen kan deze laag product verwijderen, waardoor vervuiling optreedt en de doeltreffendheid van de behandeling afneemt. Afhankelijk van het product varieert de hoeveelheid regen die uitspoeling veroorzaakt, maar de grens van 20 mm regen mag over het algemeen niet worden overschreden (Davy, Institut Français de la Vigne et du Vin, 2016).

Temperatuur

De optimale temperatuur voor de behandeling hangt af van het soort bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt. Bovendien heeft elk product zijn ideale toepassingsgebied. Om de behandeling te optimaliseren, is het belangrijk de gebruiksaanwijzing van het toe te passen product zorgvuldig te volgen.

De optimale temperatuur voor de behandeling hangt af van het soort bestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt. Bovendien heeft elk product zijn ideale toepassingsgebied. Om de behandeling te optimaliseren, is het belangrijk de gebruiksaanwijzing van het toe te passen product zorgvuldig te volgen.

De ontvankelijkheid van organismen houdt ook verband met de temperatuur. Extreme waarden vertragen het metabolisme. Hoge thermische amplitudes kunnen ook een remmend effect hebben, vooral voor de gebruikte na-opkomst- wortel- en bladherbiciden (Verdier et al. , 2012). Amplitudes tussen dag en nacht van meer dan 15°C vertragen het metabolisme van de planten. De actieve stof stapelt zich op in het organisme en kan niet worden geëxtraheerd, wat het risico op fytoxiciteit kan verhogen (Kamer van Landbouw van Bourgondië, 2012).

De temperatuur heeft dus een doorslaggevende invloed op de kwaliteit van de bespuiting (Chambre de l'Agriculture Bourgogne, 2012). Warme (en droge) lucht veroorzaakt een hogere verdamping bij de spuituitlaat (>25°C) Over het algemeen wordt spuiten aanbevolen bij een temperatuurbereik tussen 5 en 25°C. Deze aanbevelingen zijn echter afhankelijk van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel.

Vochtigheid

De luchtvochtigheid is een belangrijke parameter voor het optimaliseren van de bespuitingen. Behandelingen onder beperkende omstandigheden verminderen het vermogen van planten om voedingsstoffen op te nemen en vergroten de schadelijke effecten op het milieu.

Een te lage luchtvochtigheid versterkt de verdamping, omdat een deel van de druppels van het product te licht is en verdampt zodra ze de verstuiver verlaten. Een te hoge luchtvochtigheid (bijna 100%) is eveneens schadelijk, aangezien het actieve bestanddeel van het product in de vorm van dauw aan het oppervlak verschijnt en in de omgeving sijpelt.

De beste tijd om te verstuiven is 's morgens en 's avonds, omdat de vochtigheidsgraad dan meestal in het gunstige bereik ligt. De ochtenduren zijn bijzonder geschikt wanneer het bladerdak nog koel is van de nacht en de cuticula van de planten opnieuw gehydrateerd en meer ontvankelijk voor het product zijn.

Windsnelheid

Windsnelheid is de meest beperkende weerparameter voor het sproeien. Dit is een belangrijke variabele waarvoor wetgeving bestaat.

Het is de bedoeling het verschijnsel drift, dat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu, zoveel mogelijk te beperken. De doeltreffendheid van spuiten is afhankelijk van de windsnelheid, omdat het de bedoeling is dat de maximale hoeveelheid actieve stof het doel bereikt. Een betere behandelingsefficiëntie vermindert het aantal passes en dus de daarmee gepaard gaande input- en mechanisatiekosten.

De laagst mogelijke windsnelheid is het gunstigst. Boven een bepaalde waarde is er een groot risico op winddrift, en dan is voorzichtigheid geboden. Bepaalde hulpmiddelen, zoals de vorm van de spuitdop en optionele uitrusting van de spuitmachine, maken het mogelijk om drift te beperken ondanks iets hogere windsnelheden. Ook het gebruik van specifieke hulpmiddelen vermindert het risico op drift.

Windstoten

De indicator voor windvlagen is een bijkomende parameter waarmee rekening moet worden gehouden. "Windvlagen laten geen duidelijke voorspellingen van de windrichting toe en kunnen temperatuurschommelingen veroorzaken" (Deveau, 2009). Als de rukwindsnelheid hoog is, kan het sproeien dus beter tot een ander tijdstip worden uitgesteld.

Dauwpunt

Dauw is een andere indicator om de doeltreffendheid van de behandeling te beoordelen. Dauw verhoogt de doorlaatbaarheid van de plant (Gauthier, Moigny, 2014). Als de cuticula in goede staat is en opnieuw gehydrateerd is, kan het product gemakkelijker doordringen.

Deze indicator maakt het ook mogelijk om de hechting van het product op de plant te evalueren. Als de dauw te sterk is, zal het product tijdens het sproeien weglopen en zal de behandeling niet doeltreffend zijn. De landbouwer kan de omstandigheden waarnemen door op een blad te tikken. Als de dauw van het blad loopt, moet worden gewacht met spuiten (Verdier et al. , 2012).


Weersomstandigheden voor en na de behandeling

Het monitoren van de weersomstandigheden op de dagen vóór en na de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel kan belangrijk zijn, afhankelijk van het gebruikte type bestrijdingsmiddel.

Met name herbiciden zijn namelijk "des te effectiever wanneer ze bij groeizaam weer worden gebruikt" (Arvalis, 2014). Dit betekent meerdere dagen achter elkaar met groeivriendelijke weersomstandigheden: hoge luchtvochtigheid (meer dan 60%) en koele temperaturen (tussen 4°C en 18°C).

Bovendien is spuiten na strenge vorst riskant, omdat de planten verwondingen op de opperhuid kunnen vertonen. Er is dus een groot risico op fytotoxiciteit. Behandeling met een systemisch bladherbicide na een droogteperiode is ook niet erg doeltreffend omdat de cuticula van de plant verdikt zijn. Daarom is het belangrijk om de meteorologische parameters voor en na de behandeling te observeren om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen.


Conclusie

Het is niet gemakkelijk om voor de behandeling een tijdvenster te vinden waarin alle parameters gunstig zijn voor het sproeien. Er moet een compromis worden gevonden dat in overeenstemming is met het eigen tijdschema. De weersomstandigheden zijn het best in de ochtend, wanneer de luchtvochtigheid hoog is en de planten ontvankelijker zijn.

Een behandeling 's avonds is ook mogelijk, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden van de vorige dag, aangezien de plant 's avonds gevoeliger kan zijn voor het product.


Bronnen

  1. CHAMBRE D’AGRICULTURE BOURGOGNE, 2012. Optimiser la pulvérisation.

  2. DAVY, Alexandre, et INSTITUT FRANAIS DE LA VIGNE ET DU VIN, 2016. Rappel sur le comportement des différents fongicides et impacts pratiques sur leur utilisation

  3. GAUTHIER, Marine, and MOIGNY, Frédéric, 2014. Optimisation de la pulvérisation

  4. VERDIER, Jean-Luc, ARVALIS, INSTITUT DU VÉGÉTAL, CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES OLÉAGINEUX MÉTROPOLITAINS (FRANCE), et UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES PLANTES RICHES EN PROTÉINES, 2012. Produire plus et mieux: 56 solutions concrètes pour réduire l’impact des produits phytosanitaires: a practical guide ISBN 978-2-8179-0110-7.
    ​

Was dit een antwoord op uw vraag?